Učení se cizímu jazyku bývá během na dlouhou trať – musíme zvládnout mluvení, čtení, výslovnost, fráze, poslech a mnoho dalšího. Jazyky od píky nabízejí aktivní studijní program, díky kterému se nám podaří cizí jazyk začlenit do svého dne. Svůj úspěch staví na osvojení si čtyř základních pilířů, jimiž jsou motivace, dostatek času pro studium, zvolení správných metod studia a systém, tedy co a jak každý den dělat pro učení se jazyka. Účastníkům kurzu pak jazykový lektor pomáhá se sestavením studijního plánu a vlastního rozvrhu s funkčními metodami výuky. A co o poslechu říká lektorka Jazyků od píky?

Opravdový poslech, ne školní zkomolenina

Častým úskalím studentů cizího jazyka bývá poslech. Jazyky od píky proto nabízejí funkční variantu pro ty, kteří mají strach z poslechu a z neporozumění, pro ty, kterým poslech ve škole nikdy nešel, nebo se domnívají, že na studium jazyka nemají dost času. Pomineme-li, že poslech bývá ve školách opomíjen a není mu věnován dostatek prostoru, důvodem, proč nás školní poslech dobrému porozumění nenaučí, je ten, že poslechy bývají studentům uzpůsobené. Bývají vyumělkované, jednodušší, s perfektním přízvukem, a jejich obsah bývá vesměs nudný. Setkání s drmolícím nebo zmateným cizincem na ulici tak bývá zcela jiné, než na co nás poslech ve škole připravil.

Překážky a jejich řešení

Ačkoli studenti stojí o zlepšení se v poslechu a porozumění, obvykle troskotají na tom, že je poslechy nebaví, nevědí, co poslouchat, v poslechu se ztrácí a nerozumí všemu. Případně na poslechy nemají čas. Se všemi překážkami lze úspěšně bojovat a Jazyky od píky nabízejí účinné varianty pro každou z těchto překážek.

jazyky-od-piky

Poslechy mě nebaví

Poslechy z kazeťáku ve škole nebavily kdekoho. Při výběru poslechu dbejme na zábavu a účinnost, jelikož nuda je největším zabijákem motivace a pokroku. A my se chceme zlepšovat, protože víme, že angličtina je důležitá pro naši práci nebo cestování. Nejlepší forma studia je proto taková, kdy si ani neuvědomujeme, že se učíme. Hledejme tedy poslechy s přidanou hodnotou – seriály nebo zprávy v angličtině. Ideální úroveň poslechu pro studium je mírně vyšší, než je ta naše. Poslechy střídejme, ať stále rozšiřujeme naše povědomí o stylech řeči, slovní zásobě apod.

Nevím, co poslouchat

Jazyky od píky zmiňují také audioknihy čtené jedním vypravěčem, jenž věrně suplují učební metodu z našeho dětství – maminku čtoucí pohádku na dobrou noc. Obdobnou variantou jsou podcasty, jejichž výhodou je hovorový jazyk a rozmanitost témat a oborů. Pro začátek vyhledávejme témata bez odborné technologie, aby nás neznámá slovíčka nezahltila.

jazyky-od-piky

Hned všemu nerozumím a v poslechu se ztrácím

Mnohem důležitější, než rozumět každému slovíčku je naučit se číst z kontextu. Není potřeba, abychom během konverzace zuřivě listovali slovníčkem a neznámá slovíčka vyhledávali. Nezapomínejme, že mluvčího můžeme vždy požádat, aby nám větu zopakoval nebo vysvětlil.

Nemám na poslech čas

Velkým pomocníkem nám může být pasivní poslech. Je mnoho činností, u kterých zvládneme mít sluchátka v uších a poslechu věnovat alespoň část své pozornosti. Vaření, cestování, uklízení, nakupování, procházka se psem apod. Už i 10 minut pasivního poslechu denně se počítá. Pro pasivní poslech platí jednoduché pravidlo: Poslouchejme, když máme chvilku a také, když ji nemáme.