Trezor slouží k bezpečnému uchování cenností nebo například také zbraní. Současný trh nabízí širokou škálu produktů. Poradíme, podle kterých kritérií vybrat ten nejvhodnější model.

Jaké typy trezorů existují

Obecně rozeznáváme čtveřici základních druhů trezorů, a to:

 • skříňka na klíče
 • trezor do auta
 • trezor na zbraně
 • standardní domácí trezor

Právě účel využití vašeho budoucího domácího trezoru je tak zcela klíčovým aspektem. Domácí trezor bývá určen pro ukládání hotovosti, investičních kovů, šperků nebo dokladů.

Trezor na zbraně pak zpravidla obsahuje vzhledem ke svému určení speciální schránku na střelivo. Tyto typy trezorů jsou současně ke specifickému účelu ukládání zbraní certifikovány, a to alespoň RU (15).

Dále musíme svůj trezor vybírat s ohledem na:

 • velikost
 • způsoby otevírání
 • bezpečnostní třída
 • materiál
 • odolnost vůči požáru

Velikost trezoru

Velikost souvisí s preferovaným účelem a způsobem instalace vašeho trezoru. Malé domácí trezory, jsou určeny pro zabudování do nábytkové skříňky. Pro dokumenty se hodí trezory, které se kotví do nábytku. Jejich nevýhodou ale je to, že je není možno přemístit.

Bezpečnostní třída

Zabezpečení se odvíjí i od typu trezoru, za nejbezpečnější se považují zařízení instalovaná do podlahy. Navíc tento aspekt i souvisí s jednotlivými certifikacemi a je také předurčen druhem zámků. Certifikace se značí písmeny S, Z, číslicí 0 a římskými číslicemi I–VII. Standardní domácí trezory zahrnují většinou třídy 0 a I.

 • třídy S1 a S2 – základní ochrana proti neautorizovanému přístupu, pro S1 platí zámek třídy A a RU (10/10), pro S2 pak zámek třídy A a RU (10/20)
 • třídy Z1, Z2, Z3 – nutnost alespoň jednoho zámku třídy A, dále pak Z1 alespoň RU (10/10), Z2 alespoň RU (15/20) a Z3 nejméně RU (20/25)
 • třída 0 – nutnost alespoň jednoho zámku typu A a RU (30/30)
 • třída I – nutnost alespoň jednoho zámku typu A a RU (30/50)
 • třída II – nutnost alespoň jednoho zámku typu A a RU (50/80)
 • třída III – nutnost alespoň jednoho zámku typu B a RU (80/120)
 • třída IV – nutnost alespoň dvou zámků typu B a RU (120/180)
 • třída V – nutnost alespoň dvou zámku typu B a RU (180/270)
 • třída VI – nutnost alespoň dvou zámků typu C a RU (270/400)
 • třída VII – nutnost tří zámků typu C, nebo dvou zámků typu D, RU až 3 000
Trezor na kód

Typ zámku

Na trezorech rozlišujeme tyto základní typy zámků:

 • motýlkový bezpečnostní klíč – jednoduché, levné, ale méně spolehlivé řešení, riziko možného otevření i bez klíče
 • mechanický číslicový zámek – jde o trezor na kód s mechanickým ovládáním
 • elektronický číslicový zámek – podobné jako předešlý typ, též vyžaduje nutnost pamatovat si kód, ovládání elektronicky
 • biometrický číslicový zámek – trezor na otisk prstu, velmi propracované, možno kombinovat s elektrickým zámkem

Nejčastěji se v praxi uplatňuje elektronický zámek, někdy také v doprovodu mechanického ovládání, případně klíče.

Materiál trezoru

Pro výrobu současných trezorů se zpravidla používá ocel či plech. Nejvyšší úroveň zabezpečení pak nabízejí ty, které jsou opatřené betonovou výplní a speciální protipožární ochranou.

Odolnost vůči požáru

Odolnost vůči požáru je potřeba opět sledovat s ohledem na to, co plánujeme mít v trezoru uchováno. Základní odolnost se označuje S30P a tento trezor odolává ohni po 30 minut. Trezor s označením S12P zvládne už 120 minut. Pakliže si vybereme zařízení s označením S120DIS, vydrží v trezoru po dobu 120 minut i dokumenty.