S pomocí akumulační nádrže se dá dosáhnout snížení energetické náročnosti domácnosti nebo firmy. Její instalace zaručuje efektivnější hospodaření s teplem, což znamená nejen ekologičtější provoz, ale hlavně lze s nimi docílit nižších nákladů na vytápění. Pokud vás zajímá, jak vybrat akumulační nádrž, připravili jsme pro vás shrnutí základních informací, díky kterým se v nabídkách výrobců snáze zorientujete. V článku najdete také odpovědi na nejčastější dotazy, které v souvislosti s akumulačními nádržemi často padají. Dozvíte se například to, jaký je přínos akumulační nádrže v závislosti na druhu tepelného zdroje u vás doma.

Výběr akumulační nádrže

Akumulační nádrže jsou dostupné v široké škále velikostí a modelů, aby si každý mohl vybrat takovou, která bude odpovídat plánovanému využití s ohledem na zdroj tepla a způsob vytápění. Ohřev vody pro akumulační nádrž mohou zajišťovat například kamna nebo kotel na tuhá paliva, tepelné čerpadlo nebo solární panely.

Typy akumulačních nádrží

Při výběru akumulační nádrže je důležité, jaký zdroj tepla se bude starat o ohřev vody v nádrži. Některé zásobníky jsou určené pouze pro připojení pouze k jednomu zdroji, jiné umožňují kombinaci více zdrojů.

  • Akumulační nádrže bez přípravy teplé užitkové vody zvládnou pouze ukládat přebytečné teplo z tepelného zdroje, ale nedokážou teplou užitkovou vodu ohřívat.
  • Akumulační nádrže s přípravou teplé užitkové vody ve spojení s kotlem umožňují v závislosti na teplotě topné vody její ohřev na požadovanou teplotu přímo ve vnitřní nádrži. Při připojení k tepelnému čerpadlu nebo solárním panelům většinou slouží jako předehřev a je nutné využívat ještě další, třeba elektrický ohřívač vody.

Velikost akumulační nádrže – výpočet objemu

Potřebný objem akumulační nádrže nejsnáze přibližně zjistíte díky empirickému výpočtu, který říká, že na každý 1 kW výkonu hlavního zdroje tepla je potřeba 50 l objemu nádrže. Tato hodnota je platná v případě, že doma nemáte podlahové vytápění. Pokud podlahové vytápění máte, tak je pro každý 1 kW výkonu topného zařízení dobré počítat s objemem 80 litrů akumulační nádrže.

Objem akumulační nádrže dále můžete vypočítat s pomocí základního fyzikálního vzorce uvedeného níže, ze kterého si objem nádrže snadno vyjádříte. Jedná se o orientační výpočet založený na vztahu mezi množstvím vody, jejími teplotami a teplem, které lze do nádrže uložit.

Q = m · c · (t2 – t1) = ρ · V · c · (t2 – t1)

Q – teplo, které lze do nádrže uložit

m – hmotnost vody v nádrži

c – měrná tepelná kapacita vody v nádrži (cvoda = 4180 J · kg–1 · K–1)

t2 – koncová teplota vody v nádrži

t1 – počáteční teplota vody v nádrži

ρ – hustota vody

V – objem nádrže

INFO: Objem akumulačních nádrží pro domácnost, se kterými se setkáte v nabídkách výrobců, se obvykle pohybuje v rozsahu od 50 do 2000 litrů.

Často kladené dotazy


Jak funguje akumulační nádrž?

Akumulační nádrž se po instalaci stává součástí topného okruhu, když slouží jako úložiště teplé užitkové vody určené zejména pro vytápění. Teplá užitková voda se v domácnosti dále hodí například ve sprše, na napouštění vany nebo v umyvadlech. Princip akumulační nádrže je založen na uložení tepla získaného z jednoho či více tepelných zdrojů a jeho následném dodávání do požadovaných míst v době, kdy tyto zdroje tepla nejsou v provozu. Pro akumulační nádrže je charakteristická nepřerušovaná a rovnoměrná dodávka tepla.


Jaký je přínos akumulační nádrže v závislosti na druhu tepelného zdroje?

Jako primární zdroj tepla je možné využívat kotle a kamna na tuhá paliva. Pořízením akumulační nádrže ke kotli či krbu na tuhá paliva ušetříte finance i čas. Výhodou tohoto připojení je to, že není potřeba snižovat výkon kotle nebo kamen a v topeništi mohou stále panovat optimální podmínky pro efektivní hoření. Díky tomu, že topeniště nemusíte nechávat vyhasnout, nečekají vás žádné starosti s opětovným zatápěním.
Ve spojení s elektrokotlem přinese akumulační nádrž požadovaný efekt v dobře zateplených budovách, když má elektrokotel přebytečnou kapacitu. Přínosná je pak zejména pro majitele fotovoltaických elektráren. Energií vyrobenou fotovoltaickými panely lze v akumulační nádrži přes den ohřát vodu, kterou spotřebujete večer, tedy v době, kdy se již slunce schová za obzorem. Tím pádem není nutné pro ohřev vody odebírat elektřinu ze sítě. S akumulační nádrží si zkrátka majitelé spotřebují co nejvíce vlastní energie ze sluneční elektrárny a do sítě tak nebudou posílat přebytky.
V případě akumulační nádrže v kombinaci se solárním systémem nebo tepelným čerpadlem stačí nižší teplota vratné vody, díky čemuž se zvyšuje účinnost těchto systémů.


Jaká má být vzdálenost akumulační nádrže od kotle?

Akumulační nádrž by měla být ke kotli umístěna co nejblíže, ideálně hned vedle něj, aby se co nejvíce minimalizovaly tepelné ztráty. Také je vhodné, když je prostor s kotlem a nádrží vytápěný – menší rozdíl teploty vody v nádrží a jejího okolí opět znamená snížení nežádoucích tepelných ztrát.


TIP: Protože i méně rozměrné nádrže jsou pořád poměrně velké, tak je při stavbě nového domu dobré na umístění akumulační nádrže, obvykle v tzv. technické místnosti, myslet předem. Předejdete tak nepříjemnému překvapení plynoucímu z nedostatku prostoru.