jak-vybrat-uv-lampu-do-bazenu

UV lampa slouží v bazénu jako zdroj pro oko neviditelného záření, které může spustit vlnu chemických reakcí v mikroorganismech přítomných ve vodě. Vede tak k celkové sanitaci bazénu i jeho obsahu. Jak vybrat UV lampu do bazénu pro co nejefektivnější odstranění bakterií, virů a řas?

Princip funkce UV lampy

UV lampy jsou speciální zářiče, které vydávají UV (ultrafialové) záření typu C, taktéž zkracované jako UV-C. Toto záření má specifickou vlnovou délku okolo 254 nm, která je smrtelná pro většinu mikroorganismů běžně se vyskytujících ve vodě, jako jsou např. bakterie, viry či řasy. Tímto způsobem lze například zlikvidovat i mikroby, které jsou odolnější vůči běžné bazénové chemii. Díky tomu je při využití v bazénech možné instalací UV lampy snížit riziko nemocemí způsobenými právě těmito mikroorganismy. V celkovém důsledku pak UV lampy snižují množství potřebné bazénové chemie, čímž mohou dlouhodobě ulehčit vašemu rozpočtu a usnadnit tak údržbu bazénu.

Jakou UV lampu do bazénu: Podle čeho ji zvolit?

V první řadě je třeba si určit velikost bazénu, a tedy celkový objem vody, který chceme sanitovat. Z tohoto základního parametru totiž vychází vlastnosti jednotlivých UV lamp. Klíčovými faktory, které při výběru bazénové UV lampy sledujeme, je její velikost a průtok. Pozornost je potřeba dávat i na další specifikace, jako je např. materiál, ze kterého je lampa vyrobena, či parametry samotné zářivky.

1.     Velikost

Vhodnou velikost lampy volíme zejména na základě technických možností k montáži. Vybíráme tedy takové rozměry, které jsou vhodné pro daný bazénový systém. S vlastní velikostí lampy souvisí také její celkový výkon, jelikož větší a výkonnější lampy lze použít na větší objemy bazénů. Naopak některé systémy jsou vhodnější pro menší plochy, a tak je dobré sledovat parametr kubických metrů vody, pro které je daná lampa dedikována.  

2.     Průtok vody

Průtok vody je jedním z klíčových parametrů UV lamp. Je totiž zapotřebí zajistit, aby montáž UV lampy do systému výrazným způsobem neovlivnila celkový průtok. Tím by totiž mohlo dojít k nadbytečnému tlaku ve filtračním systému, což by v dlouhodobém měřítku mohlo mít devastační následky na samotnou UV lampu, filtr či další části přívodního mechanismu.

3.     Materiál komory

Komory UV lamp se vyrábí z několika různých materiálů, přičemž jedním z nejvhodnějších je nerez. Nerezová konstrukce totiž umožňuje zesílení UV záření, čímž dělá čištění efektivnější. Lze ale sáhnout i po levnějších plastových alternativách, které mohou taktéž dosáhnout velmi efektivního čištění.

4.     Parametry zářivky

Žárovka UV lampy je prakticky nejdůležitější součástí celého přístroje. U jednotlivých žárovek je třeba pozorně sledovat zejména životnost a výkon, jelikož podle těchto faktorů lze usoudit základní efektivitu celé UV lampy. Při překročení doby životnosti dochází ke snížení výkonu zářivky, je tedy nutné brát tento parametr v potaz. Zpravidla platí, že kvalitních vlastností dosahují zářiče s označením T5, ještě lepších výsledků pak mohou dosahovat tzv. amalgamové lampy.

Kam umístit UV lampu

Většina UV lamp se umisťuje za externí filtr, a to z toho důvodu, aby přes ni protékala pouze filtrovaná voda. Důležité také je, aby byla celá UV lampa ponořená ve vodě, aby nehrozilo, že některá její část bude nad hladinou.

Je třeba brát také v úvahu, že UV lampa může upravit celkový průtok vody systémem, s čímž je před montáží nutné počítat.

Jak zapojit UV lampu

V principu existují dvě možnosti zapojení lampy, a to horizontální a vertikální. U obou variant je třeba počítat s odpovídajícím průtokem. Ideální variantou zapojení do systému je pomocí smyčky (bypass), kdy je právě průtok možné lépe regulovat.

1.     Horizontální umístění

Obecně lze říct, že pokud máte dostatek manipulačního prostoru, doporučuje se použít horizontální varianta, jelikož umožňuje stabilnější průtok bez rizika většího kolísání.

2.     Vertikální umístění

Vertikální umístění se využívá zejména v případech, kdy není umožněno vodorovné zapojení. V tomto případě je nutné lampu zapojit tak, aby voda přitékala dovnitř zespoda a vytékala vrchem, čímž se zajistí kompletní zaplnění pláště vodou a efektivní sanitace.

Je důležité říci, že UV lamp existuje na trhu velké množství a je třeba pečlivě zvolit takový systém, který je vhodný pro váš bazén. Proto je někdy vhodné se nejprve poradit s odborníkem, který doporučí konkrétní model, který vám bude maximálně vyhovovat.

UV lampa do filtrace

Jak jsme uvedli výše v článku, UV lampu je nejvhodnější zapojit až za filtrační systém. Existuje však i jiná varianta, a sice umístění přímo do filtrace. Tuto variantu doporučujeme volit zejména v případech, kdy není možné umístění za externí filtr. Při umístění do filtrace totiž hrozí, že voda procházející UV lampou nebude dostatečně čistá, což může způsobit její postupné zanášení. Tím se snižuje její dlouhodobá účinnost.

Závěrem je nutno dodat, že i v případě, kdy sáhnete po UV lampě, je stále nutné chemicky upravovat bazénovou vodu. Důležité je zejména správné pH, které by se mělo pohybovat okolo hodnoty 7,2. Stejně tak nelze říci, že UV záření je schopné zlikvidovat veškeré mikroorganismy ve vodě. V současné době je považováno spíše za podpůrný prostředek a je tedy vhodné jej kombinovat i s jiným typem dezinfekce tak, aby bylo docíleno co nejvyšší kvality vody.

V sérii článků Zahradní bazény a příslušenství vám poradíme i s následujícím: