Noční můra řady budoucích maminek se u jednoho až dvou dětí z tisíce narozených naplní. Vrozená vývojová vada obličeje se tvoří již v prvních týdnech vývoje embrya, na ultrazvuku ji zkušený lékař může odhalit mezi 12. a 16. týdnem gravidity.

Rozštěp rtu a patra patří k nejčastějším vrozeným vývojovým vadám hned po vrozených vadách končetin. U chlapců jsou o něco častější. Rozštěp rtu (cheiloschisis) je jasně patrný bezprostředně po narození, protože se jedná o významnou estetickou vadu. Způsobuje ho porucha srůstu obličejových výběžků (mediálních nosních a maxilárních valů), z nichž se v prvních týdnech gestace tvoří ústa, nos a další části obličeje. Vypadá jako mezera nebo řez v horním rtu (vzácně v dolním). Je buď jednostranný nebo oboustranný, někdy pokračuje od rtu až k nosu. Naštěstí je tato vada velmi dobře operativně řešitelná.
Rozštěp patra (palatoschisis) nemusí být okamžitě znát, je potřeba novorozence bezprostředně po narození dobře prohlédnout a prosvítit mu ústní dutinu. Při této poruše nesrostou v nitroděložním vývoji dítěti kostěné části patra, poznáme ho jako otvor v horní části ústní dutiny. Patro horní čelisti je neúplné a neodděluje zcela dutinu ústní od dutiny nosní. Problémem je při kojení a dýchání. Velmi vzácně se objeví rozštěpy čelisti a dalších částí obličeje. I rozštěp patra se dá operativně odstranit.

Proč se to to stalo?

To je otázka, kterou si klade řada rodičů. Vývoj obličeje je nesmírně složitý a ovlivňuje ho řada faktorů. Mezi nimi jmenujme genetické důvody i vnější prostředí. Pouze 20 % vad je geneticky přeneseno z rodičů na potomka, 10–20 % vzniká jako vada způsobená zevními vlivy a u 60–70 % případů je kombinací obou vlivů. Uvažuje se o vlivu chemických látek na organismus (pesticidy, některé léky), alkohol, kouření, další návykové látky, nesprávná životospráva budoucí matky, nedostatek vitaminů. Obvykle to bývá kombinace řady těchto negativních vlivů. Ženy by se proto měly v těhotenství co nejvíc věnovat zdravého životnímu stylu, vyvarovat se znečištěnému prostředí, zejména pesticidy, olovem a dalšími chemickými látkami.

Jak to bude dál?

U obou typů rozštěpu hrozí výrazné problémy s kojením, protože mateřské mléko novorozencům protéká do nosní dutiny, která je otevřená. Mléko mohou i vdechnout, což způsobuje nejen obtíže s dýcháním, ale i záněty. Lékaři proto doporučují co nejdřívější řešení problému a do té doby aplikují miminkům speciální destičky, které oddělí ústní a nosní dutiny a tvoří provizorní patro.

Co všechno rozštěpy mohou způsobovat a komplikovat

Kromě dýchání a krmení, kdy mléko i další strava teče do nosní dutiny se u dětí častěji objevují záněty středoušní dutiny. Krmení usnadňují speciální savičky a kojenecké láhve. Mezi další poruchy patří poruchy řeči a problémy s růstem zubů. Ke správné výslovnosti je nezbytné celé horní patro, v případě defektu má dítě obtíže vyslovovat některé hlásky a potřebuje pomoc logopeda. U zubů zase rostou křivě, je jich v chrupu víc nebo naopak některé chybí úplně. U dětí s rozštěpy se proto neobejdete bez pomoci ortodontisty a speciálních rovnátek.

Kdy rozštěp řešit?

U rtu ideálně okamžitě. Novorozenci mají velmi pružné tkáně, netvoří se jim jizvy, proto se chirurgický zákrok doporučuje co nejdřív, nejlépe v prvním měsíci života. Tkáně svou přirozenou pružností a rychlou regenerační schopností mají ideální hojící vlastnosti a obvykle není třeba další zásahy plastických chirurgů. Samozřejmě záleží na rozhodnutí rodičů, protože zákrok samozřejmě znamená zátěž narkózou a krátké odloučení novorozence od maminky. Benefity zdravého dítěte, které bude dobře sát, mluvit a porostou mu správně zuby převažuje nad drobnými nesnázemi. Rozštěp patra se obvykle řeší později a opět chirurgicky.

TIP: Trápí vás bolest v krku? Vyzkoušejte léky na zánět ústní dutiny.