Jestliže patříte do skupiny 73 % Čechů, kteří pravidelně třídí odpad, pak jste určitě už narazili na obalu na nejrůznější symboly. 
Možná jste už hledali jejich význam, nebo jste se nad recyklačními značkami příliš nepozastavovali. 
Ať tak, či tak, měli byste vědět, že právě tyto symboly, které se souhrnně označují jako „materiálové značky“, jsou při třídění odpadu obzvláště důležité. 
Právě ony nám napovídají, do kterého kontejneru odpad patří, ale zároveň jsou schopny poradit i to, zda už daný obal byl vyroben z recyklovaného materiálu. Pojďme se proto na recyklační značky podívat detailněji a vysvětlit si jejich význam.

Materiálová značka: informace o správném třídění prázdných obalů

Pokud bychom si měli recyklační značku k něčemu připodobnit, je to vlastně jakási „cedulka“ podobná té, kterou najdeme na každém kousku oblečení. Ta na oděvech nás informuje o velikosti oděvu, o tom, jak máme daný módní kus prát či žehlit. 
Značení na obalech nám zase udává, jak s ním naložit po spotřebování obsahu – patří vyhodit do směsného odpadu, nebo vytřídit do barevných sběrných nádob na separovaný odpad?

Recyklační značka se nachází na obalu v podobě trojúhelníkového grafického symbolu, k tomu může být doplněna o textové nebo číselné označení materiálu, případně kombinaci obojího.

Z hlediska materiálového značení se používají tyto písmenné zkratky:

·  PAP: papír;

·  GL: sklo (z anglického názvu „glass“);

·  ALU: hliníkový obal (z anglického názvu „aluminium“);

·  plasty mají zkratek více, jelikož se odvíjí od konkrétního použitého materiálu (např. PET: polyethylenfterelát, PP: polypropylen, PES: polyester atd.);

·  kombinované odpady, jako jsou např. nápojové kartony, blistry od léků, sáčky od koření a polévek atd.) začínají písmenem „C“ (z anglického slova „composite“); 

·  u nápojových kartonů používaných k uchování trvanlivých výrobků se setkáte s označením UHT, které značí tzv. aseptický karton sestávající z kombinace šesti vrstev. 

Věděli jste, že…

… se na našem území nachází již cca 900 000 barevných kontejnerů a sběrných nádob pro třídění odpadu? Tím se průměrná vzdálenost k nim snížila na necelých 90 metrů. Třídit odpad je tak pro každého z nás opravdu snadné. 

Již nemusíte řešit dilema, kam s prázdným obalem

Pokud tedy porozumíte textovému označení, máte z části vyhráno, protože již nebudete tápat, do jakého kontejneru na třídění odpadu jej vhodit, aby byla možná jeho recyklace. 

Kromě samotného označení materiálu však najdete na obalu i další recyklační značky, jako je:

·  trojúhelník s plnými šipkami udávající, že je obal vhodný k recyklaci, 

·  trojúhelník s obrysovými šipkami značící nejen recyklovatelnost obalu, ale i to, že samotný obal je již vyroben s podílem recyklovaného materiálu, 

·  symbol přeškrtnuté popelnice, který nám říká, že obal v žádném případě nepatří do nádob na směsný odpad a je třeba odevzdat jej prodejci, do sběrného dvora nebo na jiném sběrném místě k ekologické likvidaci.

Recyklační značky jsou tak tedy skvělými vodítky, která vás nenechají na holičkách, když si nebudete jisti, kam daný odpad vyhodit. Stačí se tedy jen naučit jejich význam a hned vše půjde snáz. A třídění bude mít ještě větší smysl.