Blíží se vám maturita a vy přemýšlíte, co bude dál? Nebo jste se rozhodli dovzdělat se jen tak? Ať už vybíráte vysokou školu z jakéhokoliv důvodu, jistě jste už zjistili, že jde o poměrně náročné hledání. Naštěstí však čtete na správném místě. My vám totiž v následujících řádcích poradíme, jak vybrat vysokou školu podle konkrétních kritérií nebo prozradíme na co se zaměřit více, a kde můžete naopak udělat nějaký ten kompromis.

Vstup na vysokou školu je důležitým milníkem v životě každého, kdo se rozhodne takový krok učinit. Ještě důležitějším je však její správný výběr. Ten totiž ovlivní nejen těch pár let, které na škole strávíte, ale v podstatě celý váš budoucí život. Proto je důležité se nad tím, jak vybrat vysokou školu, pořádně zamyslet. My vám tak přinášíme tento obsáhlý návod, ve kterém vám poradíme, jaké máte vůbec možnosti, na co si dát při výběru pozor, a dokonce vám ukážeme několik užitečných odkazů, abyste mohli mezi vysokými školami a jejich nabídkami listovat co nejjednodušeji.

Podle čeho vybírat

Obor a předměty

Tím hlavním, čím byste se při výběru vysoké školy měli řídit, je obor nebo alespoň zaměření. Pokud stále konkrétně nevíte, co byste vlastně chtěli dalších několik let studovat, a pak v ideálním případě dělat ať už v zaměstnání, nebo na volné noze, zkuste se alespoň přiblížit tématu. Řekněte si, co vás baví, co vám jde a tím směrem se snažte ubírat. Na webových stránkách s vysokými školami, které si představíme níže, najdete obrovské množství oborů rozřazených do různých kategorií. Zkuste si tedy vytipovat alespoň oblast a inspirujte se nabízenými možnostmi.

S tím se pojí i výběr předmětů, které ten či onen obor nabízí. Určitě se tedy nejprve podívejte nejen na souhrnné přehledy, ale i na přehled těch předmětů, které budete muset v rámci oboru studovat. Pokud vás tedy nějaký předmět nebavil již v minulosti, budete se mu patrně chtít vyhnout i na vysoké. Mnoho lidí například určitě ocení vysoké školy bez matematiky. Mezi takové patří například různé umělecké či manažerské obory.

online-jazyky

Místo/Univerzita (Česko)

Dnes u nás má nějakou univerzitu téměř každé větší město. Nějaká jsou však populárnější. Největší výběr studijních možností budete mít přirozeně v Praze. Čím dál tím oblíbenějšími studentskými městy se však ale stávají Brno a Olomouc. Mezi další města s vyhlášenými vzdělávacími instituty pak patří například Zlín, Pardubice, České Budějovice nebo třeba Plzeň. V případě, že se za školou budete přesouvat na byt nebo na kolej do jiného města, dbejte určitě i na to, aby se vám líbilo, cítili jste se v něm dobře a popřípadě jste zde sehnali dobré ubytování či brigádu ke studiu.

Ruku v ruce s výběrem města, kde budete studovat, jde ale i výběr konkrétní školy. Některé větší univerzity mají fakulty ve více městech po celé republice, jiné ale mohou nabízet jen jedno místo pro konkrétní obor. Mezi nejznámější instituty u nás patří například Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Univerzita Tomáše Bati, Univerzita Palackého, České vysoké učení technické, Vysoké učení technické, Akademie múzických umění a mnoho dalších. Výběr je opravdu široký a nelze říct, která univerzita je lepší, a která naopak horší. Je důležité si uvědomit, že rozdíly nejsou jen v jednotlivých školách, ale přístup a vybavení se mění také fakulta od fakulty. Takže někde může mít navrch jedna univerzita a jinde zase druhá.

Studium v zahraničí

Díky možnostem, které dnes máme, se stává čím dál tím populárnější studium v cizině. Pokud o této možnosti přemýšlíte, otevře se vám najednou naprosto nový obzor možností. Můžete se totiž vydat na zkušenou třeba jen kousek za naše hranice, k některému z našich sousedů, ale klidně se můžete vypravit i dál, třeba do vzdálené Ameriky. Možností je opravdu spousta.

Je však potřeba počítat s tím, že si někde budete muset školné zaplatit. Někde je to méně a někde více. Pokud ale nemáte konkrétní představu a rádi byste jen „někam vypadli“, může být zajímavou možností třeba Dánsko. To totiž nabízí výuku na svých školách pro všechny studenty z EU zdarma. Dánské školství je na opravdu dobré úrovni a nabízí široký výběr škol i oborů. Většina z nich je navíc dostupná i v angličtině, takže se nemusíte bát, jestli neumíte dánsky ani kváknout.

TIP: Ať už budete studovat u nás, nebo v zahraničí, bez notebooku to nepůjde. Zjistěte, jak vybrat notebook.

vyber-vysoke-skoly

Délka studia a druhy studijních programů

Další důležitou otázkou, kterou byste si měli před výběrem vysoké školy položit, je, kolik času chcete jejím studiem strávit. U nás i v zahraničí existuje množství různých studijních programů délky, ze kterých si můžete vybírat dle libosti. Pojďme si nyní v krátkosti představit ty nejznámější.

  1. Bakalářské studium – Jde o nejkratší možné studium VŠ u nás, po jehož úspěšném dokončení absolvent získává titul bakalář (Bc.). Doba studia bakalářských programů jsou 3 roky. Bakalářských oborů existuje celá řada napříč odvětvími, avšak některé mohou být nabízeny pouze v déle trvajících programech, které si představím níže.
  2. Magisterské studium – To navazuje na bakalářské studium a trvá 1-3 roky. Jeho absolvováním si tedy zlepšíte vědomosti v oboru, v němž jste již vystudoval bakalářské studium, a získáte titul magistr (Mgr.).
  3. Doktorské studium – Pokud chcete dosáhnout nejvyššího možného vzdělání v daném oboru, budete muset dokončit ještě doktorské studium. To navazuje na předchozí magisterské studium a zpravidla trvá další 3-4 roky. Po jeho absolvování obdržíte titul doktor (Ph.D.), což je nejvyšší mezinárodně uznávaný titul, jenž lze získat.
  4. Speciální doktorská studia – Některé obory pak mají své vlastní tituly, které můžete po úspěšném vystudování získat. U nás mezi ně patří kupříkladu medicínské studium, jež trvá 6 let a jeho absolvent obdrží titul doktor medicíny (MUDr.). Dalším známým titulem je doktor práv (JUDr.). Ten se uděluje právníkům, kteří již získali titul Mgr., po složení rigorózní zkoušky.

Všechny výše zmíněné tituly jsou mezinárodně uznávané a lze je vystudovat i v České republice. Některé státy však nabízejí i jiné formy studia, jejichž vystudování však nemusí jiné státy oficiálně uznávat. V již zmíněném Dánku lze tak například získat již po dvou letech vysoké školy titul AP, který ale v Česku nelze oficiálně použít.

Přijímací zkoušky

Při výběru vysoké školy se zaměřte i na kritéria pro přijetí. Určitě je dobré mít ambice a být sebevědomý, zároveň ale přemýšlejte o svých reálných schopnostech. Některé obory či školy mohou být žádanější než jiné a šance na úspěšné přijetí je tím pádem nižší. Zkuste proto rozeslat přihlášek více. Průměrná cena jedné přihlášky na VŠ se pohybuje okolo 800 korun a můžete jich na různé školy a obory rozeslat libovolné množství. Jde tedy sice o drobnou investici, ale o investici do své buducnosti, která se vám jistě mnohonásobně vrátí. Je to určitě lepší možnost než se upnout na jednu školu a v případě nezdaru být zbytečně zklamaný.

Při podávání přihlášky je dobré se podívat i na formu, kterou její přijímací řízení probíhá. Pro přijetí na některých školách stačí napsat test, jinde musíte podstoupit pohovor a někde se přijímací zkoušky skládají i z několika různých kol. Existují však i vysoké školy bez přijímaček. Jestliže tedy chcete mít nějakou jistotu, věnujte pozornost i této možnosti.

jak-vybrat-vysokou-skolu

Školné

Vysoké školy v České republice pak mají ještě jedno důležité rozdělení – státní a soukromé. Na státních školách u nás domácí studenti zpravidla neplatí školné a studium na nich jim hradí stát. Některé školy jsou však soukromé. Ty sice mohou (někdy ale ani nemusí) nabízet nějaké nadstandartní vybavení či přístup, studium na nich je ale většinou zpoplatněno. Cena bývá uvedena buď za celý program, nebo jen za jeden semestr (půlrok). Před nástupem na vysokou školu se tedy přesvědčte i o tom, kolik vás může studium na ní stát.

Ptejte se, vyzvídejte a klaďte otázky

Představili jsme vám snad všechna kritéria, podle kterých můžete vysokou škol vybrat na papíře. Teorie je ale jen jedna část, tou druhou je praxe. Zkuste se tedy optat ať už současných nebo minulých studentů těch škol a oborů, o kterých přemýšlíte. Ty vám toho nakonec řeknou nejvíc. Zkuste sebrat co největší množství informací od co nejvíce lidí, nebojte se ptát, ale nenechte se zmást třeba jen jedním názorem. Pokud na nějakou školu opravdu chcete, věnujte nějakou sílu a čas získávání informací o ní z první ruky.

Výborným pomocníkem při výběru vysoké školy je akce Gaudeamus pořádaná každým rokem v Brně. Zde se představují stovky škol nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Každý vystavovatel tu má svůj stánek a často se tu krom učitelů objevují i samotní studenti, kterých se můžete ptát na cokoliv, co vás napadne.

Kde najít přehledy škol

Abyste nemuseli procházet webové stránky každé univerzity zvlášť, existují weby, které nabízejí přehled více vysokých škol a jimi nabízených oborů na jednom místě. Mezi nejznámější patří Vysoké školy nebo Atlas školství. Zde můžete brouzdat školami podle zaměření, místa a mnoha dalších kritérií.

Doufáme, že jsme vás pomohli namířit tím správným směrem. My vám tedy přejeme hodně štěstí ať už při přijímacích zkouškách, tak i v samotném studiu. Teď už je výběr jen na vás, ale my pevně věříme, že teď už při něm žádnou chybu neuděláte.

Zatím se připravujete k maturitě? Přečtěte si, jaké jsou nejlepší knihy k maturitě, ať už jde o povinnou četbu, nebo přípravu na testy a ústní zkoušku.