Mít v zimních měsících teplo ve svém domově je základ pro pohodlné žití. Možností, jak toho dosáhnout, je hned několik. V tomto článku si představíme kotel na tuhá paliva, jeho výhody a nevýhody a jak si jej pořídit i bez nutnosti předchozích znalostí.

Výběr kotle na tuhá paliva

Než se pustíte do výběru kotle na tuhá paliva, měli byste zvážit několik aspektů jeho výběru. Prvním z nich je to, jestli jej budete využívat jako výhradní či doplňkový zdroj. Někteří uživatelé kombinují elektrické a plynové kotle s využitím svých zásob dřeva.

V dnešní době jsou kotle velmi účinné, pomaleji spalují a vypouští méně škodlivin. Volba tak závisí hlavně na tom, co upřednostníte.

Při výběru mějte na paměti i emisní třídy, kterým kotle podléhají, protože stále dochází k jejich zpřísňování. 

INFO: Emisní třídy rozhodují o obsahu škodlivin v emisích, nejekologičtější jsou ty, které spadají do 4. a 5. třídy, obsah škodlivin je minimální. Od roku 2022 je možné vlastnit kotle spadající minimálně do 3. třídy.

Řízení topného procesu a přísun paliva

Dalším důležitým aspektem jsou vlastnosti kotle, přesněji schopnost řízení topného procesu a přísun paliva.

  • Schopnost řízení topného procesu zajišťuje množství kyslíku v ohništi, přirozený přísun vzduchu závisí na tahu komína, nedá se tedy kontrolovat. Dle podtlaku přivádí vzduch dovnitř. Vyšší kontrolu nad procesem spalování pak představuje nucený přísun regulovaný odtahovým ventilátorem.
  • Zvolit si také můžete způsob přikládání dřeva, dnes je možné volit mezi kotli na tuhá paliva se zásobníkem, které na základě výkonu pracují samy. Dle velikosti násypky tak mohou fungovat samostatně až týden. V některých případech lze zařízení ovládat na dálku z počítače. Pro maximální kontrolu však můžete zvolit klasiku, tedy kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním.
kotel na tuha paliva vyber

Výhody a nevýhody

Před koupí kotle na tuhá paliva by měl každý porovnat jeho výhody a nevýhody. Kotle podléhají emisním třídám, i ty nejekologičtější stále jistým způsobem znečišťují ovzduší a je třeba počítat s dalším případným omezováním. Dopředu je tedy dobré přemýšlet nad třídou, do které je daný kotel zařazen. Další nevýhodou je také časově náročná údržba a nutnost neustálé kontroly, ať už z důvodu bezpečnosti, tak aby kotel nevyhasl. 

Avšak oproti běžným vytápěcím systémům kotel na tuhá paliva přináší poměrně důležitá pozitiva, a to nízké pořizovací náklady, a stejně tak nízké náklady na samotný provoz.

Typy paliv

Na výběr máte hned několik možností. Dřevo je již stálou klasikou, kterou preferuje mnoho uživatelů kotlů. Je však třeba vytvořit vhodné podmínky, skladování je prostorově náročnější a je třeba jej nechat dostatečně proschnout alespoň 2 roky. Na dřevo jsou k dispozici kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním a nulovou závislostí na elektřině, což se může v některých případech jevit jako podstatná výhoda.

Alternativou jsou také pelety, přesněji dřevní odpad, který se místo vyhazování využívá pro vytápění. Je to tedy jedna z ekologičtějších variant, použití je jednoduché a pohodlné. V neposlední řadě můžete zvolit černé a hnědé uhlí. Jedná se o neobnovitelný zdroj, v dnešní době však také o nejlevnější variantu.

Výběr kotle dle technologie spalovacího procesu

V dnešní době jsou k dispozici 4 možné druhy technologií, na jejichž základě lze vybrat ideální kotel na tuhá paliva.

  1. První variantou a zároveň nejpoužívanější klasikou, která však do ovzduší propouští nejvíce škodlivých látek, je prohořívací kotel. Palivo se postupně přikládá a přívod vzduchu lze regulovat klapkou či zavíráním otvorů. Je ideální na černé uhlí a případně také koks.
  2. Oproti tomu je o něco lepší odhořívací kotel, u kterého se palivo přikládá do prostoru nad ohništěm. Spaliny udržují vyšší teplotu, lépe se spalují a jsou odváděny mimo nové palivo. Je ideální pro hnědé uhlí.
  3. Zplyňovací kotel disponuje ventilátorem pro snadnou kontrolu přívodu vzduchu a pracuje velmi efektivně, díky téměř dokonalému vyhoření prochází komínem jen malé množství.
  4. Nejnovější technologií však oproti předchozím druhům je automatický kotel se zásobníkem regulující přísun paliva dle výkonu a přívod vzduchu má na starost opět ventilátor. Cena je vyšší, avšak následná údržba je mnohem snazší. Typ paliv pro zplyňovací a automatický kotel závisí na vás.

Všechny aspekty je třeba zvážit, v každém případě vám kotle na tuhá paliva pomohou ušetřit a umožňují kombinování s hlavními zdroji vytápění. Můžete si tak po zbytek zimy užívat nohy v teple a pokud vás přes týden začne neustále přikládání unavovat, stačí zvolit jiný způsob a vrátit se ke kotli později.

Chcete lépe hospodařit s teplem? Poradíme, jak vybrat akumulační nádrž.