Žádná větší společnost se neobejde bez vlastních automobilů. Jenže i pro firmy jsou auta poměrně nákladnou položkou. Kromě přímých finančních nákladů vytváří vlastní flotila i spoustu druhotných provozních nákladů. Jak tedy na to, aby byl vůz pro firmu co nejvýhodnější?

V největších firmách vítězí operativní leasing

Právě kvůli druhotným nákladům, které si firemní automobily vyžádají, se dnes největší korporace spoléhají na auta na operativní leasing pro firmy. Jde de facto o pronajatý vůz, který může firma po smluvenou dobu využívat, na oplátku leasingové společnosti hradí měsíční splátky. Po uplynutí operativního leasingu se vůz vrací majiteli (kterým je právě leasingová společnost) a firma si v případě potřeby sjedná nový leasing s novým vozem.

Jaké má toto řešení výhody? V první řadě tu, že je využíván zcela nový (nebo zánovní) vůz, u kterého lze očekávat minimální poruchovost, kdyby však k jakékoliv poruše došlo, bude jí stejně jako další starosti spojené s autem, řešit leasingová společnost. Právě používání aut bez jakýchkoli starostí o ně, je pro firmy zásadní.

Leasingová společnost je schopna řešit i takřka všechny další povinnosti s vozem spojené. Zajistí pravidelné servisní prohlídky, přezouvání pneumatik, nebo dokonce dálniční známku. Jde tak o komplexní službu, kterou zvládne objednat takřka kdokoliv a ve firmě, která vůz užívá, nemusí být žádný zaměstnanec, který by se na správu vozového parku musel odborně specializovat.

Koupě ojetého vozu

Menší firmy, ve kterých je nutné hledět na každou korunu, naopak častěji sáhnou po starším vozu z druhé ruky. Takové vozy patří z hlediska celkových výdajů mezi výhodné volby, vydrží-li vůz ve firmě po mnoho let. Je ale nutné počítat s tím, že ve společnosti musí být někdo, kdo dokáže pružně řešit problémy s vozem spojené, ať už jde o poruchy, servisní prohlídky, technické kontroly, přezouvání pneumatik, nebo složitou účetní a daňovou administrativu.

Velký důraz je také nutné klást na to, jaký vůz vyberete. V bazarech se bohužel často objevují vozy, které na pohled vypadají dokonale, mohou však být bourané či jiným způsobem poškozené. Proto vždy prověřujte historii každého vozu, jehož koupi zvažujete.

Jak pořídit nový vůz?

Pro středně velké (často rodinné) firmy obvykle dává největší smysl koupě nového či zánovního vozu, který se stává majetkem společnosti.

Máte v zásadě tři možnosti, jak koupi takového vozu financovat:

  • za hotové (má-li firma dostatek finančních prostředků),
  • prostřednictvím finančního leasingu,
  • úvěrem.

Každá ze zmíněných variant má své výhody i nevýhody. Ve firmách je nutné hledět také na daňové hledisko, kvůli kterému může největší smysl dávat ta varianta, kterou byste bez propočtů nezvažovali.