Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, jak se říká. Životní pojištění ochrání vás i vaše blízké před finančními riziky souvisejícími s onemocněním či úrazem. Jak vybrat tu nejlepší pojistku?

Co je to životní pojištění

Životní pojištění je vztah na bází smlouvy mezi pojistníkem a pojistitelem. Touto náležitostí se pojistitel zavazuje zaplatit určenou peněžní částku osobě pojištěné nebo oprávněné.

A to v konkrétně vymezených případech:

 • pracovní neschopnost
 • doba nezbytného léčení úrazu
 • trvalé následky úrazu
 • hospitalizace následkem úrazu
 • invalidita 1., 2. nebo 3. stupně
 • závažné onemocnění

Prostředky z pojistky se tedy vyplácejí v konkrétní životní situaci, která je závažná a obvykle na rodinu poškozeného pojištěného mívá fatální dopad. A to nejen po stránce osobní, ale také finanční.

Specifický případ nastává ve fázi, kdy jsou podmínky pojištění postaveny tak, že peníze můžete dostat v případě dožití se konkrétní věkové hranice, případně v okamžiku, kdy se dožijete konce pojištění.

Jaké jsou druhy životního pojištění

Životní pojištění je standardně nabízeno ve dvou formách, a to jako:

 • riziková životní pojistka
 • investiční životní pojistka

Původní idea vyplatit prostředky v případě, že na krizovou situaci dojde, vedla u mnoha klientů pojišťoven k jistému rozčarování. V případě, že se nestane nic, také nevzniká nárok na žádné plnění. Klient si pojistku přitom mnohdy i desítky let platil.

Myšlenka, že by bylo vhodné každopádně z pojištění něco vytěžit, vedla k zavedení životního pojištění investičního. To kombinuje pojistnou ochranu s možností dosáhnout zhodnocení vložených prostředků.

zivotni pojisteni investicni

Jak vybrat nejlepší životní pojištění

Životní pojištění má tedy značně dlouhodobou perspektivu a je nutné k němu přistoupit s maximální zodpovědností.

Stěžejní je při výběru především to, že by pojištění mělo vyhovovat nám samotným. Tedy plnit svou primární funkci. Znamená to zejména nenechat se nalákat na soubor výhod, které nabízí pojišťovna, ale správně vyhodnotit reálnou užitečnost produktu.

Vyhodnotit bychom si tak měli především:

Věk pojistníka

Životní pojištění obvykle přichází na řadu ve věkové kategorii mezi 30 až 40 lety. To je období, kdy obvykle většina lidí zakládá rodinu, čímž se na nich stávají závislí další nejbližší. Navíc s tím souvisejí i další závazky v podobě hypotéky.

Nejlevnější je však životní pojištění pro člověka v raném mládí. Z pohledu pojišťovny je totiž u této věkové kategorie nejmenší riziko zdravotních komplikací.

Ale pozor, byť si v tomto věku nemáme sklon jakákoli rizika připouštět a připadáme si, s nadsázkou řečeno, nesmrtelní, ve skutečnosti i single jedince může nakonec zastihnout vážná nemoc nebo úraz. Pomoc tedy potřebovat můžete a životní pojištění pro vás smysl dává.

Pojistné limity

Výši pojistného plnění si pojištěný stanovuje sám, a to v rámci pojišťovnou definovaných maximálních limitů. Jedná se o částku, která bude představovat hranici pojistného plnění pro jednu pojistnou událost.

Obvykle to bývá:

 • pojištění smrti: 10 000 000 Kč
 • pojištění úrazu: 2 500 000 Kč
 • pojištění pracovní neschopnosti: 6 000 Kč/den
 • pojištění proti závažnému onemocnění: 500 0000 Kč
 • pojištění invalidity: 30 000 Kč na měsíc

Rozvážit byste tak měli především to, zda budete těžit ze životní pojistky pouze vy nebo i vaši nejbližší. Důležité také je posoudit, kolik lidí by například v případě vaší vážné nemoci mohlo zůstat bez prostředků.

zivotni-pojisteni-ochrana-rodiny

Rozvažujte, zda si například vystačíte s nemocenskou nebo si pracovní neschopnost i pojistíte. Stejně tak přemýšlejte nad tím, jak vysoké jsou vaše životní náklady. Většinou je potřeba kalkulovat minimálně hypotéku, potažmo další úvěry. Podle odborníků lze obecně doporučit nastavit si pojistku asi na dvojnásobek až pětinásobek ročních příjmů pro případ úmrtí.

Od těchto úvah se navíc odvíjí i systém rizik. Uvažujte, zda pro vás například má smysl krytí i před vznikem invalidity.

Systém výluk

Výluky jsou obsaženy v každém pojištění, to životní nevyjímaje. Životní pojištění by mělo obsahovat, v případě, že nám jde primárně o to, aby řešilo krizové situace, minimum klíčových výluk.

Jde především o situace, které nastávají opravdu často. Typicky se jedná o případy, kdy má pojistná událost souviset se symptomy, které se objevily už v době před sjednáním pojištění. Výluky též uplatňují pojišťovny často na psychická onemocnění. Do této kategorie mohou patřit i onemocnění zad.

Využijte srovnání pojištění

Vhodnou možností, jak najdete nejlepší produkt na současném trhu, může být možnost srovnat si životní pojištění.

Srovnání životního pojištění vám pomůže přehledně si utřídit požadované parametry. Stačí pouze zadat několik vstupních údajů, což vám umožní vygenerovat jednoduchý přehled také z hlediska cen pojistky. Srovnání je obvykle velmi intuitivní a zabere pouze několik málo minut.

Máte děti? Nejen v tomto případě by se vám mohla hodit pojistka na blbost. Poradíme také, jak založit dětský účet od narození.