V obytných vozech je baterie dodávající elektrickou energii potřeba nejen pro startování motoru, ale také pro napájení řady spotřebičů v obytném prostoru, například lednice nebo osvětlení. Dvousekundové startování motoru je o něčem jiném než dlouhodobé napájení spotřebičů a tomu musí odpovídat konstrukce baterie určené pro zásobování obytné části vozu elektrickou energií. Pokud tedy máte obytný vůz, případně karavan a chcete si do vašeho pojízdného domova pořídit spolehlivý zdroj energie, podívejte se na to, jak vybrat autobaterii do obytňáku.

Jak vybrat baterii do obytného auta nebo karavanu

Vzhledem k odlišné charakteristice odběru proudu se pro napájení spotřebičů v obytných vozech a karavanech nepoužívají klasické startovací autobaterie, ale baterie trakční. Proto se zaměříme na to, jak vybrat trakční baterii pro napájení kuchyňských spotřebičů či osvětlení namísto klasické autobaterie pro startování motoru.

Kapacita baterie

Při volbě kapacity baterie je nutné odhadnout, kolik energie před jejím dobitím spotřebujete. To zjistíte podle výkonu elektrických zařízení ve voze a předpokládané doby jejich využití. Výslednou hodnotu pak nezapomeňte vynásobit dostatečně vysokým koeficientem pro získání patřičné rezervy, například hodnotou 1,5 – tím jednak zabráníte úplnému vybití baterie, potřebné pro napájení spotřebičů, a jednak zamezíte vybíjení baterie do příliš velké hloubky, čímž prodloužíte její životnost. Pokud by však baterie s kapacitou dle výpočtu poté byla rozměrově příliš velká a nevešla by se do pro ni určeného prostoru ve voze, volte nižší koeficient rezervy kapacity baterie.

Výpočet ideální kapacity baterie (výpočet pro jeden spotřebič):

Výkon spotřebiče [W] / Napětí [V] = Příkon [A]

Příkon [A] · Doba provozu (mezi nabíjením baterie) [h] = Nutná kapacita baterie [Ah]

Nutná kapacita baterie [Ah] · Rezerva [1,5] = Ideální kapacita baterie [Ah]

Uvedený výpočet proveďte pro všechny spotřebiče, které plánujete v obytném voze využívat, a výsledky poté sečtěte. Tím dostanete skutečnou ideální kapacitu baterie, kterou byste si měli pořídit. Mezi běžné vybavení obytných vozů, jež je třeba zařadit do výpočtu, patří osvětlení, lednice, mikrovlnná trouba nebo televize. Nezanedbatelnou roli hraje také nabíjení notebooků a mobilních telefonů, zvlášť pokud budete nabíjet větší počet těchto zařízení.

Dobíjení baterie v karavanu nebo obytném voze: Výpočet počítá s tím, že baterii po zvolené době provozu spotřebičů vždy dobijete nabíječkou do plné kapacity, ať už z 230V přípojky v kempu, nebo solárních panelů.

Polarita baterie

Polarita (zvaná také jako pólování) baterie udává, na jaké straně baterie se nachází kladný pól. Umístění pólů je důležité kvůli možnosti připojení kabelů ve voze k baterii. Kabely pro připojení baterie bývají krátké a s připojením baterie s opačnou polaritou byste tak mohli mít problémy. Častěji je kladný pól umístěn na pravé straně baterie, ale výjimkou není ani opačné provedení. Polarita baterie se určuje ve chvíli, kdy stranu baterie s póly (přední stranu baterie) položíte blíže k sobě. Kladný pól je označen červeně a záporný černě.

Velikost baterie

Pro baterii je ve voze obvykle vyhrazen určitý prostor, do kterého se musí vejít. Velikost baterie se zvětšuje v závislosti na její kapacitě, takže ne všechny baterie je možné nainstalovat do vašeho obytného vozu či karavanu. Při výběru baterie s kapacitou odpovídající standardnímu užívání daného vozu byste sice na problém s nedostatkem prostoru na její umístění narazit neměli, ale rozhodně se vyplatí tento parametr před nákupem ověřit. Na velikost baterie se zaměřte zejména v případě, že máte ve voze nainstalován větší počet spotřebičů a plánujete si kvůli tomu pořídit baterii s velkou kapacitou, případně chcete baterii s velkou rezervou.

jak-vybrat-autobaterii-do-obytneho-auta

Technologie baterie

1. Trakční baterie s kapalným elektrolytem

Baterie s kapalným elektrolytem, který tvoří roztok kyseliny sírové a vody, jsou vhodné pro méně časté, nenáročné užívání. Do některých baterií tohoto typu je třeba dolévat destilovanou vodu. Vzhledem k tomu, že mohou být zdrojem zápachu, by se měly umisťovat mimo obytný prostor. Horší vlastnosti, jak už to bývá, vyvažuje nižší pořizovací cena tohoto typu baterií.

2. Trakční baterie AGM

U baterií AGM, ve kterých je elektrolyt nasáknutý ve skelném rouně, není potřeba dolévat destilovanou vodu a jsou tedy bezúdržbové. Ve srovnání s bateriemi s kapalným elektrolytem nabízí zhruba 2–3krát delší životnost a jsou tedy vhodné pro častější využití, klidně každý víkend a při prázdninových cestách. Také jsou odolnější proti otřesům a hluboké vybití na nich nezanechá tak velké následky. Pro zajištění dlouhé životnosti se je doporučuje nabíjet nabíječkou s elektronickým řízením.

3. Gelové trakční baterie

Gelové trakční baterie s elektrolytem nasáknutým v tixotropním gelu se mohou pochlubit nejdelší životností. Jsou bezúdržbové, ovšem také poměrně náchylné na správné dobíjení, a proto je třeba používat nabíječku s elektronickým řízením, která dokáže proces nabíjení řídit tak, aby nedocházelo k přebíjení. Taková nabíječka dnes naštěstí není nic nedostupného. Pořizovací cena gelových baterií je vyšší, ale díky jejich vlastnostem jsou vhodné i pro každodenní využití.

Duální baterie

Pokud potřebujete baterii jak pro napájení různých elektrických spotřebičů v obytné části vozu, tak i pro startování motoru, vhodnou volbou jsou baterie označované jako duální. Konstrukční řešení duálních baterií umožňuje dodávat vysoký startovací proud jako klasické autobaterie a přitom dokážou zvládat cyklické namáhání.

Jaký je rozdíl mezi trakční baterií a klasickou autobaterií?

Trakční baterie do obytného auta jsou na rozdíl od běžných startovacích autobaterií mnohem odolnější vůči cyklickému (opakovanému) hlubokému vybíjení. Jsou určeny pro trvalé (do vyčerpání kapacity) napájení elektrických spotřebičů v obytném voze, karavanu nebo třeba na lodi, kde často najdou využití výše zmíněné duální baterie. Klasické autobaterie jsou přizpůsobeny pro vysoký odběr proudu během krátké doby při procesu startování a následné průběžné dobíjení při jízdě prostřednictvím alternátoru. Delší a opakované hlubší vybíjení jim škodí a výrazně snižuje jejich životnost.

Jak dlouho vydrží trakční baterie?

Trakční baterie, stejně jako jiné druhy baterií nevydrží věčně. Jejich životnost závisí na způsobu užívání, především na hloubce vybíjení baterie. Čím hlouběji se baterie v rámci cyklů vybíjí, tím menší počet cyklů vydrží. Obvykle se životnost trakčních baterií pohybuje v řádu stovek cyklů, nejlepší modely mohou dosáhnout životnosti až kolem 2000 cyklů. Životnost trakční baterie pak ovlivňují i další faktory, jako je provozní teplota nebo způsob dobíjení.